Áo thun – “You are the light of the world”

65.000 

Áo thun – “You are the light of the world” Matthew 5:14a.
(Các ngươi là sự sáng của thế gian – Diih jing klei mngač kơ lăn ala)
Áo thun cơ đốc
Áo thun – “You are the light of the world”

65.000